VASTUTUS

SpokersBowl seisab ühiskondlikult hea selle eest, et kõik SpokersBowli liikmed tarbiksid hasartmänge (pokker kuulub nende hulka) mõistlikult ja vastutustundlikult.

SpokersBowl võtab endale südameasjaks tutvustada meie kõigile kogukonna liikmetele erinevaid ohte ja võimalikke tagajärgi, mida toob endaga kaasa hasartmängude liigne tarbimine.

Liigselt tarbimisele peaks järgnema ka vastutus, seega loodame, et Sinus on pokkerit mängides piisavalt kainet meelt ja arusaama, et nagu iga teise hobiga, tasub ka pokkerit mängides jälgida mida Sa teed ja kui palju teed.

SPOKERSBOWL “VASTUTA” MÄRKSÕNAD

  • EKSIMUSED ON INIMLIKUD. Me kõik teeme vigu ja see on loomulik, palju olulisem on mida me vigadest õpime ja kuidas tulevikus neid vältida.
  • JULGESID TEHA, JULGE VASTUTADA. Enesele probleemi olemasolu tunnistamine on ilmselt üks kõige raskemaid otsuseid üldse. Seda igas elu olukorras – olgu selleks siis probleemid hasartmängudega, muud sõltuvsed või päevast päeva morn, pahur ja elutahteta igapäevaste tegevustega toimetamine. Probleemi eneseteadvustamine on juba samm vastutamise suunas.
  • ENESEDISTSIPLIIN: See hõlmab enesekontrolli, mõistmist oma piiride ja võimaluste kohta ning teadlikkust mängimisega seotud tagajärgedest. Oluline on seada endale eelarvepiirangud, jälgida mänguajaga seotud piiranguid ning mitte lasta emotsioonidel mängu juhtida. Vastutustundlik mängija teab, millal peatuda, ja oskab abi otsida, kui tunneb, et mängimine võib muutuda kontrolli alt väljunuks.

OLED HASARTMÄNGU LÕKSUS – KÜSI ABI !

Hasartmängusõltuvus on sõltuvushäire, mille põhiliseks tunnuseks on võimetus vastu seista tungile mängida hasartmänge. Selle tagajärjel kogeb inimene probleeme sotsiaalses, tööalases ja/või materiaalses toimetulekus, suhetes ja kohustuste täitmises.

Kui Sa tunned, et Sinul või Sinu lähedasel on mure seonduvalt liigse hasartmängu tarbimisega, siis palun võta ühendust Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskusega. Keskus tegeleb hasartmängusõltuvuse ja digisõltuvuse hindamise, nõustamise ja psühhoteraapiaga. Teenust rahastab Sotsiaalministeerium ja on abivajajale tasuta.